Privacyreglement Wilhelminaoord

WilhelminaOord is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze bewoners verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Wilhelminaoord verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont, zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Klachten

Indien u een klacht heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden. WilhelminaOord is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt uw klacht schriftelijkof telefonisch aan ons doorgeven. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen nemen wij altijd contact met u op. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van klachtenportaal Zorg om u te ondersteunen bij het indienen van een klacht. Wij zijn tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

Uitsluitingscriteria

WilhelminaOord wil verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden. WilhelminaOord kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten

·                      Met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem

·                      Met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.

·                      Met hoog complexe 24 uurs-verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing of cliënten met intraveneuze voeding.