MEDEWERKERS

Van onze medewerkers verwachten wij vakbekwaamheid, een groot inlevingsvermogen, besef van dienstbaarheid en correcte bejegening. U bent gast in het huis van onze
bewoners. Dienstbaarheid betekent dat u zich ondergeschikt kunt en wilt maken aan de wensen en behoeften van onze bewoners. Het welzijn van onze bewoners staat te allen tijde centraal en daarbij horen correcte omgangsvormen.