BEWONERS EN GASTEN

Een verscheidenheid aan gasten en bewoners zal verblijven binnen WilhelminaOord. Het mooie buiten biedt professionele en levensloopbestendig zorg, bijvoorbeeld als u somatische en/of psychogeriatrische gezondheidsproblemen heeft. Wij stellen tevens appartementen beschikbaar voor cliënten die tijdelijk verblijf, ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Meer specifiek benoemen wij preventieve zorg vanwege een toename in de vraag naar zorg en ondersteuning in de fase, die vooraf gaat aan een operatieve ingreep. Tevens zien wij een toename in de vraag ten behoeve van zorg na een operatieve ingreep of CVA. Ook neemt de vraag toe om te ’ontzorgen’ bij een grote groep thuiswonende ouderen, die tijdelijke zorg en ondersteuning nodig hebben. WilhelminaOord is laagdrempelig voor deze gasten; mede vanwege het uitnodigende karakter van het rijksmonument en het prachtige landgoed.

Samenhangend met het voorgaande manifesteert zich de ’verkeerde bed’ problematiek binnen de ziekenhuizen. Ouderen worden opgenomen en geopereerd, maar er is onvoldoende steun en mantelzorg in de thuissituatie aanwezig om patiënten te kunnen ontslaan. Binnen Wilhelmina-oord kunnen we deze patiënten tijdelijk opvangen en van
noodzakelijke revalidatie en therapie voorzien. Bovendien laten wij hen in korte tijd aansterken. De laatste groep gasten binnen WilhelminaOord betreft ouderen voor wie tijdelijk geen mantelzorg beschikbaar is door bijv. overbelasting, vakanties etc. Door dit tijdelijke verblijf stellen we ouderen in staat langer thuis te wonen en ’ontzorgen’ we mantelzorgers en vrijwilligers. Dit is van belang omdat het mensen in staat stelt langer thuis te kunnen wonen.