WelkomOp het prachtige oude landgoed WilhelminaOord te Sint Nicolaasga heeft, februari 2018, woon-zorginitiatief “WilhelminaOord” haar deuren geopend. Er zijn 26 appartementen gerealiseerd voor vaste en tijdelijke bewoning voor bewoners met uiteenlopende zorgvragen.


U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld bewoners die - al dan niet tijdelijk - zorg nodig hebben vanwege leeftijd, herstel na opname in het ziekenhuis of ter voorbereiding op een behandeling. De appartementen zijn 30m2 tot 75m2 groot en zijn allen voorzien van eigen sanitair.
Wij hechten er aan dat onze bewoners tot het laatste moment regie houden over hun eigen leven.